Từ một hòn đảo đá, “ Con Sẻ Tre “ được xây dựng thành một khu du lịch thơ mộng nhất hiện nay tại Nha Trang .

Đối diện và cách bờ biển Nha Trang 3 km, với 15 phút đi bằng thuyền bạn sẽ có mặt tại“Con Sẻ Tre“.

Bạn sẽ tìm thấy tại “ Con Sẻ Tre “ những cảnh vật làng quê xưa cũ mà đã một hoặc nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ hôm nay hay thời niên thiếu của bạn.

Welcome Con Se Tre resort, 100/16 đường Trần Phú, Nha TRang, Khánh Hoà, Phone: 058.3527522, Email: consetrevillage@yahoo.com.vn

Con Sẻ Tre “ hân hoan chào đón các bạn.
Đường dây nóng: 084-583-527-522

Tour »

ISLAND DISCOVERY TOUR

TOUR CATEGORIES

Contact FAST:

Ad: 80 Tran Phu - Vinh Nguyen - Nha Trang
Tel: 0583 590 595 - 0583 590 596
Hotline: 0982 989 192
hình giới thiệu con sẻ tre hình giới thiệu con sẻ tre hình giới thiệu con sẻ tre

ISLAND DISCOVERY TOUR Icon-Summer-Small Time: Trong ngày
Icon-Summer-Small Start: Hằng ngày
Icon-Summer-Small Price: 200,000 VNĐ
Icon-Summer-Small
Destination:

 

ISLAND DISCOVERY TOUR

( Private Tour - Code 5 )

8h30  :      Picking you up at hotel. Visiting Tri Nguyen Aquarium.

10h00     Snorkeling in  Mun & Mot island

12h00:      Having lunch at Con Se Tre restaurant  with seafood and Viet Nam dishes

13h30:      Relaxing or swimming at  Bamboo island

16h30:      Back to hotel.

Price:         

1 PAX  :    83 USD/ PAX   6 PAX   :    30 USD/ PAX
2 PAX  :    49 USD/ PAX   7 PAX   :    28 USD/ PAX
3 PAX  :    44 USD/ PAX   8 PAX   :    26 USD/ PAX
4 PAX  :    36 USD/ PAX   9 PAX   :    25 USD/ PAX
5 PAX  :    32 USD/ PAX 10 PAX   :    24 USD/ PAX

Included:

-  Lunch – Transport – Pier entrance ticket

-  Snorkeling : masks, snorkle, boat, mineral water (01 bottle/ pax)

Other service at Con Se Tre village

 

 

TOUR RELATED

 

Welcome to Con Se Tre Resort

Từ một hòn đảo đá, “ Con Sẻ Tre “ được xây dựng thành một khu du lịch thơ mộng nhất hiện nay tại Nha Trang .

Đối diện và cách bờ biển Nha Trang 3 km, với 15 phút đi bằng thuyền bạn sẽ có mặt tại“Con Sẻ Tre“.

Bạn sẽ tìm thấy tại “ Con Sẻ Tre “ những cảnh vật làng quê xưa cũ mà đã một hoặc nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ hôm nay hay thời niên thiếu của bạn.

Welcome Con Se Tre resort, 100/16 đường Trần Phú, Nha TRang, Khánh Hoà, Phone: 058.3527522, Email: consetrevillage@yahoo.com.vn

Con Sẻ Tre “ hân hoan chào đón các bạn.