Từ một hòn đảo đá, “ Con Sẻ Tre “ được xây dựng thành một khu du lịch thơ mộng nhất hiện nay tại Nha Trang .

Đối diện và cách bờ biển Nha Trang 3 km, với 15 phút đi bằng thuyền bạn sẽ có mặt tại“Con Sẻ Tre“.

Bạn sẽ tìm thấy tại “ Con Sẻ Tre “ những cảnh vật làng quê xưa cũ mà đã một hoặc nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ hôm nay hay thời niên thiếu của bạn.

Welcome Con Se Tre resort, 100/16 đường Trần Phú, Nha TRang, Khánh Hoà, Phone: 058.3527522, Email: consetrevillage@yahoo.com.vn

Con Sẻ Tre “ hân hoan chào đón các bạn.
Đường dây nóng: 084-583-527-522

Tour »

GO FISHING TOUR

TOUR CATEGORIES

Contact FAST:

Ad: 80 Tran Phu - Vinh Nguyen - Nha Trang
Tel: 0583 590 595 - 0583 590 596
Hotline: 0982 989 192
hình giới thiệu con sẻ tre hình giới thiệu con sẻ tre hình giới thiệu con sẻ tre

GO FISHING TOUR Icon-Summer-Small Time:
Icon-Summer-Small Start: 
Icon-Summer-Small Price: Contact
Icon-Summer-Small
Destination: Nha Trang

GO FISHING TOUR

( Private Tour - Code 1 )

TIME          :          8h30 -  16h00

PROGRAM :

8h30:  -   Pick – up at the hotel

8h45:  -   Boat trip to Tam island or Mot island, stopping there for fishing.

  -   Snorkelling at Mun island.

  -   Having seafood lunch at Con Se Tre restaurant on Bamboo Island.

            -   Enjoying the fish you catch .

On the way back, going to the Fishing Village to have a look at fresh shrimp,  grouper, sea crab raised in floating cages.

Price:     Based on the numbers of  guest.

1 PAX   :      83 USD/ PAX 5 - 6 PAX   :   31 USD/ PAX
2 PAX   :      49 USD/ PAX 7 - 8 PAX   :   27 USD/ PAX
3 PAX   :      43 USD/ PAX 9 - 10 PAX   :   24 USD/ PAX
4 PAX   :      36 USD/ PAX 30 PAX  :   15 USD/ PAX

INCLUDED:  Fishing Boat, Fishing Gear, Snorkeling kits ( masks, snorkle, Lunch, Guide, Transportation, Mineral Water(1 Bottle /Pax), Insurance.

BRING WITH YOU: Cap, Suntan Oil, Towel, Swimming Suit, Sun Glasses, Sport Shoes.

You’re welcome !

 

 

 

TOUR RELATED

 

Welcome to Con Se Tre Resort

Từ một hòn đảo đá, “ Con Sẻ Tre “ được xây dựng thành một khu du lịch thơ mộng nhất hiện nay tại Nha Trang .

Đối diện và cách bờ biển Nha Trang 3 km, với 15 phút đi bằng thuyền bạn sẽ có mặt tại“Con Sẻ Tre“.

Bạn sẽ tìm thấy tại “ Con Sẻ Tre “ những cảnh vật làng quê xưa cũ mà đã một hoặc nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ hôm nay hay thời niên thiếu của bạn.

Welcome Con Se Tre resort, 100/16 đường Trần Phú, Nha TRang, Khánh Hoà, Phone: 058.3527522, Email: consetrevillage@yahoo.com.vn

Con Sẻ Tre “ hân hoan chào đón các bạn.