Từ một hòn đảo đá, “ Con Sẻ Tre “ được xây dựng thành một khu du lịch thơ mộng nhất hiện nay tại Nha Trang .

Đối diện và cách bờ biển Nha Trang 3 km, với 15 phút đi bằng thuyền bạn sẽ có mặt tại“Con Sẻ Tre“.

Bạn sẽ tìm thấy tại “ Con Sẻ Tre “ những cảnh vật làng quê xưa cũ mà đã một hoặc nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ hôm nay hay thời niên thiếu của bạn.

Welcome Con Se Tre resort, 100/16 đường Trần Phú, Nha TRang, Khánh Hoà, Phone: 058.3527522, Email: consetrevillage@yahoo.com.vn

Con Sẻ Tre “ hân hoan chào đón các bạn.
Đường dây nóng: 084-583-527-522

Tour »

BOAT TRIP TOUR

TOUR CATEGORIES

Contact FAST:

Ad: 80 Tran Phu - Vinh Nguyen - Nha Trang
Tel: 0583 590 595 - 0583 590 596
Hotline: 0982 989 192
hình giới thiệu con sẻ tre hình giới thiệu con sẻ tre hình giới thiệu con sẻ tre

BOAT TRIP TOUR Icon-Summer-Small Time:
Icon-Summer-Small Start: 
Icon-Summer-Small Price: Contact
Icon-Summer-Small
Destination:

ISLAND DISCOVERY TOUR

( Big group )

Time:   9:00 am – 16:00 pm

Visit:  Mun Island - Mot Island - Con Se Tre Village - Tri Nguyen Aquarium

PROGRAM :

9h00 :   Pick-up at the hotel and transfer to Cau Da pier.

10h00 - 11h30:  At  Mun Island

- Observe the structure of Salanganeisland.

- Snorkelling to view coral reefs covered with multicolour fish.

11h45- 13h45:  At  Mot Island

-  Having lunch with dishes: fried salted shrimp, fried fish in sour and sweet sauce, sauteed cuttlefish, grilled rib, spring rolls, softly sauteed noodles…

-  Entertainment program: singing songs & music.

-  Enjoy cooktails at “ Floating Bar”

14h – 15h30:  At  Con Se Tre Village

-  Relax at Con Se Tre village.

-  Seasonal fruit party.

15h45 – 16h15: At  Mieu Island

Visit Tri Nguyen Aquarium

16h30:   Back to harbour and hotel.

Price   :       10 usd/ pax

*** The Price Included: Minibus – transport, boat, lunch, guide, seasonal fruit, grape – wine, snorkelling mask, insurance.

*** Not Included: Drinks, entrance tickets and other services.

- Entrance fee at Con  Se Tre:                     30.000d/ pax

- Entrance fee at Tri Nguyen Aquarium:     60.000d/ pax

Please pay snorkerlling fee at the protected marine Mun island : 60.000 VND/pax

TOUR RELATED

 

Welcome to Con Se Tre Resort

Từ một hòn đảo đá, “ Con Sẻ Tre “ được xây dựng thành một khu du lịch thơ mộng nhất hiện nay tại Nha Trang .

Đối diện và cách bờ biển Nha Trang 3 km, với 15 phút đi bằng thuyền bạn sẽ có mặt tại“Con Sẻ Tre“.

Bạn sẽ tìm thấy tại “ Con Sẻ Tre “ những cảnh vật làng quê xưa cũ mà đã một hoặc nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ hôm nay hay thời niên thiếu của bạn.

Welcome Con Se Tre resort, 100/16 đường Trần Phú, Nha TRang, Khánh Hoà, Phone: 058.3527522, Email: consetrevillage@yahoo.com.vn

Con Sẻ Tre “ hân hoan chào đón các bạn.